Diensten

Ontwerp & engineering

Het ontwerpen en engineeren van glasvezelnetwerken kan betrekking hebben op de verbindingen tussen centrales, van centrales naar gebouwen of bedrijventerreinen en op tracés naar nieuwe en bestaande wijken en woningen.

Op basis van de klantspecificaties, de functionele eisen en kostenefficiency verzorgen onze specialisten het ontwerp en de detailengineering. Voor de aanleg in stedelijk en landelijk gebied maken we een digitaal geografisch netwerkontwerp op grond van landmeetkundige gegevens. Hierbij kunnen we de te verwerken geo-informatie desgewenst zelf inmeten. Voor netwerken in gebouwen ontwerpen en engineeren we de aanleg op grond van bouwtechnische tekeningen en visuele waarnemingen. Uiteraard is er tijdens het ontwerp- en engineeringproces voortdurend afstemming met de opdrachtgever en andere direct betrokkenen.