Visie en missie

Visie

De uitrol van het glasvezelnetwerk in Nederland zal de komende jaren een nog grotere vlucht nemen dan nu al het geval is. Het vakgebied is jong en volop in ontwikkeling. In deze dynamische omgeving zoeken opdrachtgevers en ketenpartijen deskundige leveranciers en comakers die zich mee ontwikkelen met de markt: specialisten die zorgen voor/bijdragen aan betrouwbare, duurzame resultaten.

Missie

Teltec wil maximaal dienstbaar zijn aan opdrachtgevers en ketenpartijen en vanuit haar specialisatie in glasvezel zoveel mogelijk toegevoegde waarde bieden. Als lerende organisatie investeren we continu in de kennis en vaardigheden van onze mensen en in de innovatie van onze middelen en methodes. We staan garant voor kwaliteit, flexibiliteit, transparantie, integriteit en het nakomen van onze afspraken.