Technieken

Graven

De traditionele aanlegtechniek van glasvezel is het graven. Na inventarisatie van de bestaande K&L infra en de bodemgesteldheid graven we de glasvezelkabels in op een diepte van 60 cm. In bewoonde omgevingen realiseren we binnen zeer korte termijn glasvezelaansluitingen, waarbij we streven naar minimale hinder voor de bewoners.

Blazen

Een zeer efficiënte aanlegtechniek is het blazen van glasvezel. Met behulp van een mini-jet op luchtdruk blazen we de glasvezelkabel door vooraf aangelegde buizen. Met dit systeem kan de kabel in één keer tot bijna een kilometer worden weg geblazen. Hierdoor zijn we in staat om in korte tijd een grootschalig netwerk aan te leggen.

LID-lassen

Voor het monteren van de glasvezelkabels maken we gebruik van de LID-fusielastechniek. Deze speciaal op het lassen van glasvezelkabel afgestemde techniek waarborgt het optimale kwaliteits- en capaciteitsbehoud van de kabel. Voor het LID-laswerk maken we gebruik van de apparatuur van Corning.